Kategori Dyreliv

en stor mammut i istiden

Mammut

En oversikt over mammuter, deres historie, biologi og utryddelse, samt moderne vitenskapelige forsøk på å bringe dem tilbake. Les mer om mammutenes rolle i fortidens økosystemer og deres plass i vitenskapelig forskning.